Fermer

He remained as bold as ever, she consoled herself with the power of God's Spirit.

Fabricant

Jan Jaak de Grave (prentmaker), Galerij 't Leerhuys (uitgever)

Période et datation

20ste eeuw
(1982)

In 1982 werd een Nederlandse vertaling van de Latijnse tekst over het leven van de heilige Godelieve van Gistel uitgegeven. De oorspronkelijke tekst, "Vita Godeliph", werd omstreeks het jaar 1084 geschreven door de monnik Drogo van Sint-Winoksbergen. Voor de moderne vertaling maakte de kunstenaar Jan Jaak de Grave een reeks linosneden, waarvan dertien rechtstreeks uit de vertaling van Drogo komen. De veertiende illustratie, die het mirakel van de kraaien voorstelt, werd gemaakt nadat de kunstenaar in 1981 het wandelend beeldverhaal van de processie te Gistel had gezien. Dit mirakel komt niet voor in de tekst van Drogo, maar maakt wel deel uit van de reeks illustraties bij het heiligenverhaal. De prenten werden in een oplage van 15 exemplaren als serie uitgegeven door Galerij 't Leerhuys in Brugge. Kenmerkend voor de reeks zijn de sterke zwart-wit contrasten, de bijna archaïsche beeldtaal en arceringen waarmee de personages vormgegeven zijn. Deze prent toon aan de bovenzijde rechts Bertolf, die waanzinnig wordt van haat jegens Godelieve en allerlei manieren bedenkt om haar om het leven te brengen. Hij is afgebeeld met een bijl in zijn linkerhand, terwijl hij over het dode lichaam van Godelieve gebogen staat. Hij is voornamelijk in het wit gekleed en kijkt naar de bijl in zijn hand. Godelieve is in het zwart gekleed en de dode gaten van haar ogen zijn ook zwart. Aan de linkerzijde zijn vijf mannelijke figuren afgebeeld, de vrienden van Bertolf. Zij verwijten hem dat hij zijn vrouw zo slecht behandelt en geen ontzag had voor God, de bisschop of de graaf. De onderste helft toont de vrome Godelieve, knielend aan een kruisbeeld, haar handen gevouwen in gebed. Ondanks alles blijft zij geloven dat God haar troost en spreekt zij geen kwaad over haar echtgenoot. Achter haar, helemaal rechts in de voorstelling, staat een vrouwelijke figuur naar haar te kijken.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (titelblad): Godelieve van Gistel / Vita Godeliph / De cyclus Vita Godeliph, 14 linosneden van / JAN JAAK DE GRAVE / vervaardigd aan de hand van de tekst van Drogo. / Uitgegeven door GALERIJ 'T LEERHUYS Groeninge, 35, 8000 Brugge. / Oplage : 15 exemplaren.
aantekening (onder de voorstelling): 10/15 /-/ Hij bleef altijd even brutaal, zij troost zich met de kracht van Gods Geest. /-/ [signatuur]82
stempel (onderaan rechts): een kangoeroe
Dimension
geheel, height: 763 mm
geheel, width: 557 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
2014.GRO2341.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection