Fermer

Prayer Card with Simon Stock

Fabricant

Van de Vyvere-Petyt (drukker), F. Strubbe-Roels (drukker)

Période et datation

20ste eeuw
(circa 1922)

Bidprentje met de Heilige Simon Stock, een Engelse katholieke priester uit de dertiende eeuw. Simon is knielend in een interieur afgebeeld. Rechts in de voorstelling verschijnt Maria aan Simon om hem het karmelieten habijt te overhandigen. Ze wordt omringd door engelen en een gouden stralenkrans. Om het hoofd van Simon is een aureool afgebeeld met daarin zijn naam.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): SANCTUS SIMON STOCK
opschrift (onder de voorstelling): S. Simon Stock, / VIe Generaal / der Carmelieten=orde. / VIe Général de l'ordre des Carmes. / [onleesbaar] Steendr. K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
opschrift (achterzijde): J.M. /-/ J.T. / GEDENKENIS DER RETRET / aan de Zusters der Derde-Orde / van O.L.V. van den Berg Karmel en van de H. Theresia / gepredikt door den / Z.E.P.F. DOMINICUS, C.D. / IN SEPTEMBER 1922. [...] Druk. F. Strubbe-Roels, Scheepsdaele.
Dimension
geheel, height: 121 mm
geheel, width: 79 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
2014.GRO2418.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection