Close

Bidprent met Simon Stock

Manufacturer

Van de Vyvere-Petyt (drukker), F. Strubbe-Roels (drukker)

Period and date

20ste eeuw
(circa 1922)

Bidprentje met de Heilige Simon Stock, een Engelse katholieke priester uit de dertiende eeuw. Simon is knielend in een interieur afgebeeld. Rechts in de voorstelling verschijnt Maria aan Simon om hem het karmelieten habijt te overhandigen. Ze wordt omringd door engelen en een gouden stralenkrans. Om het hoofd van Simon is een aureool afgebeeld met daarin zijn naam.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): SANCTUS SIMON STOCK
opschrift (onder de voorstelling): S. Simon Stock, / VIe Generaal / der Carmelieten=orde. / VIe Général de l'ordre des Carmes. / [onleesbaar] Steendr. K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
opschrift (achterzijde): J.M. /-/ J.T. / GEDENKENIS DER RETRET / aan de Zusters der Derde-Orde / van O.L.V. van den Berg Karmel en van de H. Theresia / gepredikt door den / Z.E.P.F. DOMINICUS, C.D. / IN SEPTEMBER 1922. [...] Druk. F. Strubbe-Roels, Scheepsdaele.
Dimension
geheel, height: 121 mm
geheel, width: 79 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO2418.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items