Cerrar

Bidprent met Simon Stock

Fabricante

Van de Vyvere-Petyt (drukker), F. Strubbe-Roels (drukker)

Período y fecha

20ste eeuw
(circa 1922)

Bidprentje met de Heilige Simon Stock, een Engelse katholieke priester uit de dertiende eeuw. Simon is knielend in een interieur afgebeeld. Rechts in de voorstelling verschijnt Maria aan Simon om hem het karmelieten habijt te overhandigen. Ze wordt omringd door engelen en een gouden stralenkrans. Om het hoofd van Simon is een aureool afgebeeld met daarin zijn naam.

Detalles

Tema
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): SANCTUS SIMON STOCK
opschrift (onder de voorstelling): S. Simon Stock, / VIe Generaal / der Carmelieten=orde. / VIe Général de l'ordre des Carmes. / [onleesbaar] Steendr. K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
opschrift (achterzijde): J.M. /-/ J.T. / GEDENKENIS DER RETRET / aan de Zusters der Derde-Orde / van O.L.V. van den Berg Karmel en van de H. Theresia / gepredikt door den / Z.E.P.F. DOMINICUS, C.D. / IN SEPTEMBER 1922. [...] Druk. F. Strubbe-Roels, Scheepsdaele.
Dimensión
geheel, altura: 121 mm
geheel, anchura: 79 mm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
Materiales
Número de inventario
2014.GRO2418.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Artículos relacionados de nuestra colección