Fermer

Moreeuw en Cie. Rousselare.

Période et datation

19de eeuw

Publiciteitsdrukwerk van de firma Moreeuw en Cie. uit Roeselare voor aannemerswerken, zoals het cementeren van beerputten, visputten en kelders. Centraal is een vrouwelijke allegorische figuur met een leeuw voorgesteld op een sokkel. Erachter een gezicht op Roeselare. Daar rondom is in vier tondo's dezelfde man weergegeven die verschillende cementeerwerkern uitvoert.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (rondom de voorstelling): CIMENTEREN VAN: / BEERPUTTEN / VISCHPUTTEN / KELDERS. ENZ.
opschrift (in de voorstelling): ROTSEN / CITERNS / MOREEUW en Cie. / INLICHTINGEN BIJ: [...] / INLICHTINGEN BIJ: [...] / TROUW EN VLIJT. / ROUSSELARE / Hebben d'eer het publiek kenbaar te maken [...] Boven het gemak van betaling waarborgen / zij hunnen werken, gedurende den tijd van tien jaar / Ch.s Soenen. (-) Dr. L. Stock
Dimension
geheel, height: 499 mm
geheel, width: 567 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0020.GRO0600.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection