Sluiten

Moreeuw en Cie. Rousselare.

Periode en datering

19de eeuw

Publiciteitsdrukwerk van de firma Moreeuw en Cie. uit Roeselare voor aannemerswerken, zoals het cementeren van beerputten, visputten en kelders. Centraal is een vrouwelijke allegorische figuur met een leeuw voorgesteld op een sokkel. Erachter een gezicht op Roeselare. Daar rondom is in vier tondo's dezelfde man weergegeven die verschillende cementeerwerkern uitvoert.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (rondom de voorstelling): CIMENTEREN VAN: / BEERPUTTEN / VISCHPUTTEN / KELDERS. ENZ.
opschrift (in de voorstelling): ROTSEN / CITERNS / MOREEUW en Cie. / INLICHTINGEN BIJ: [...] / INLICHTINGEN BIJ: [...] / TROUW EN VLIJT. / ROUSSELARE / Hebben d'eer het publiek kenbaar te maken [...] Boven het gemak van betaling waarborgen / zij hunnen werken, gedurende den tijd van tien jaar / Ch.s Soenen. (-) Dr. L. Stock
Dimensie
geheel, hoogte: 499 mm
geheel, breedte: 567 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0020.GRO0600.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie