Close

Moreeuw en Cie. Rousselare.

Period and date

19de eeuw

Publiciteitsdrukwerk van de firma Moreeuw en Cie. uit Roeselare voor aannemerswerken, zoals het cementeren van beerputten, visputten en kelders. Centraal is een vrouwelijke allegorische figuur met een leeuw voorgesteld op een sokkel. Erachter een gezicht op Roeselare. Daar rondom is in vier tondo's dezelfde man weergegeven die verschillende cementeerwerkern uitvoert.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (rondom de voorstelling): CIMENTEREN VAN: / BEERPUTTEN / VISCHPUTTEN / KELDERS. ENZ.
opschrift (in de voorstelling): ROTSEN / CITERNS / MOREEUW en Cie. / INLICHTINGEN BIJ: [...] / INLICHTINGEN BIJ: [...] / TROUW EN VLIJT. / ROUSSELARE / Hebben d'eer het publiek kenbaar te maken [...] Boven het gemak van betaling waarborgen / zij hunnen werken, gedurende den tijd van tien jaar / Ch.s Soenen. (-) Dr. L. Stock
Dimension
geheel, height: 499 mm
geheel, width: 567 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0020.GRO0600.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items