Fermer

To the honorable Mr. Amaat Joos

Fabricant

M. & Zonen Mauquoy (drukker)

Période et datation

19de eeuw
(1905)

Busteportret van Amaat Joos, kanunnik en leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool voor Onderwijzers in Sint-Niklaas. Directeur van hetzelfde instituut van 1891 tot 1915. Huldeblijk van leraars en leerlingen uit 1905, naar aanleiding van 25 jaar dienst (1880-1905). Prent gedrukt door M. Mauquoy & Zonen in Antwerpen.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (onder de voorstelling): AAN DEN EERWEERDEN HEER / 1880 (-) 1905 / AMAAT JOOS / Bestuurder der Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas / Werkend Lid der Koninklijke Vlaamse Academie / UIT EERBIED EN ERKENTELIJKHEID OPGEDRAGEN DOOR DE PROFESSORS EN DE LEERLINGEN
opschrift (rechts onderaan): Photogravuur: Huis M. MAUQUOY & ZONEN, Antwerpen.

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0020.GRO0368.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection