Close

Aan den eerweerden heer Amaat Joos

Manufacturer

M. & Zonen Mauquoy (drukker)

Period and date

19de eeuw
(1905)

Busteportret van Amaat Joos, kanunnik en leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool voor Onderwijzers in Sint-Niklaas. Directeur van hetzelfde instituut van 1891 tot 1915. Huldeblijk van leraars en leerlingen uit 1905, naar aanleiding van 25 jaar dienst (1880-1905). Prent gedrukt door M. Mauquoy & Zonen in Antwerpen.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (onder de voorstelling): AAN DEN EERWEERDEN HEER / 1880 (-) 1905 / AMAAT JOOS / Bestuurder der Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas / Werkend Lid der Koninklijke Vlaamse Academie / UIT EERBIED EN ERKENTELIJKHEID OPGEDRAGEN DOOR DE PROFESSORS EN DE LEERLINGEN
opschrift (rechts onderaan): Photogravuur: Huis M. MAUQUOY & ZONEN, Antwerpen.

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0020.GRO0368.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items