Sluiten

Aan den eerweerden heer Amaat Joos

Vervaardiger

M. & Zonen Mauquoy (drukker)

Periode en datering

19de eeuw
(1905)

Busteportret van Amaat Joos, kanunnik en leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool voor Onderwijzers in Sint-Niklaas. Directeur van hetzelfde instituut van 1891 tot 1915. Huldeblijk van leraars en leerlingen uit 1905, naar aanleiding van 25 jaar dienst (1880-1905). Prent gedrukt door M. Mauquoy & Zonen in Antwerpen.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (onder de voorstelling): AAN DEN EERWEERDEN HEER / 1880 (-) 1905 / AMAAT JOOS / Bestuurder der Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas / Werkend Lid der Koninklijke Vlaamse Academie / UIT EERBIED EN ERKENTELIJKHEID OPGEDRAGEN DOOR DE PROFESSORS EN DE LEERLINGEN
opschrift (rechts onderaan): Photogravuur: Huis M. MAUQUOY & ZONEN, Antwerpen.

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0020.GRO0368.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie