Fermer

Plus on est de fous, plus on rit

Fabricant

Adriaen Pietersz. van de Venne

Période et datation

17de eeuw
(1661)

Grisaille van een groep dansende mannen en vrouwen. Links op het voorplan staan de begeleidende muzikanten, met draailier en fluit. Rechts nadert een groep mensen, waaronder een ruiter op een ezel waaraan een dode kat is gebonden. In het verleden werd dit tafereel geïnterpreteerd als een heksensabbat. Het sterk overschilderde opschrift is getranscribeerd als 'Zotten maken 't beste feest', waardoor vermoed wordt dat het eerder gaat om een satirische voorstelling van de menselijke dwaasheid. Deze laatste interpretatie wordt versterkt door de aanwezigheid van een kat, een typisch dwaasheidsattribuut. De eerste genretaferelen van de Noord-Nederlandse schilder Adriaen Pietersz. van de Venne sluiten aan bij de Bruegeliaanse landschapsschilderkunst. Zijn latere werken zijn voornamelijk monochrome satirische voorstellingen, met een moraliserende betekenis die verduidelijkt wordt op een spreukband.

Détails

Sujet
Opschriften
signatuur en datering (rechts onderaan): Sotte […] Peck Feest
zinspreuk (in het midden onderaan): DT
monogram (links onderaan)
Dimension
geheel, height: 70.2 cm
geheel, width: 91.5 cm
met lijst, height: 88.5 cm
met lijst, width: 110 cm
met lijst, depth: 4.5 cm
met lijst, gewicht: 9.1 kg

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0000.GRO1492.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection