Sluiten

Zotten maken 't beste feest

Vervaardiger

Adriaen Pietersz. van de Venne

Periode en datering

17de eeuw
(1661)

Grisaille van een groep dansende mannen en vrouwen. Links op het voorplan staan de begeleidende muzikanten, met draailier en fluit. Rechts nadert een groep mensen, waaronder een ruiter op een ezel waaraan een dode kat is gebonden. In het verleden werd dit tafereel geïnterpreteerd als een heksensabbat. Het sterk overschilderde opschrift is getranscribeerd als 'Zotten maken 't beste feest', waardoor vermoed wordt dat het eerder gaat om een satirische voorstelling van de menselijke dwaasheid. Deze laatste interpretatie wordt versterkt door de aanwezigheid van een kat, een typisch dwaasheidsattribuut. De eerste genretaferelen van de Noord-Nederlandse schilder Adriaen Pietersz. van de Venne sluiten aan bij de Bruegeliaanse landschapsschilderkunst. Zijn latere werken zijn voornamelijk monochrome satirische voorstellingen, met een moraliserende betekenis die verduidelijkt wordt op een spreukband.

Details

Onderwerp
Opschriften
signatuur en datering (rechts onderaan): Sotte […] Peck Feest
zinspreuk (in het midden onderaan): DT
monogram (links onderaan)
Dimensie
geheel, hoogte: 70.2 cm
geheel, breedte: 91.5 cm
met lijst, hoogte: 88.5 cm
met lijst, breedte: 110 cm
met lijst, diepte: 4.5 cm
met lijst, gewicht: 9.1 kg

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1492.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie