Close

Fools have the most Fun

Manufacturer

Adriaen Pietersz. van de Venne

Period and date

17de eeuw
(1661)

Grisaille van een groep dansende mannen en vrouwen. Links op het voorplan staan de begeleidende muzikanten, met draailier en fluit. Rechts nadert een groep mensen, waaronder een ruiter op een ezel waaraan een dode kat is gebonden. In het verleden werd dit tafereel geïnterpreteerd als een heksensabbat. Het sterk overschilderde opschrift is getranscribeerd als 'Zotten maken 't beste feest', waardoor vermoed wordt dat het eerder gaat om een satirische voorstelling van de menselijke dwaasheid. Deze laatste interpretatie wordt versterkt door de aanwezigheid van een kat, een typisch dwaasheidsattribuut. De eerste genretaferelen van de Noord-Nederlandse schilder Adriaen Pietersz. van de Venne sluiten aan bij de Bruegeliaanse landschapsschilderkunst. Zijn latere werken zijn voornamelijk monochrome satirische voorstellingen, met een moraliserende betekenis die verduidelijkt wordt op een spreukband.

Details

Subject
Opschriften
signatuur en datering (rechts onderaan): Sotte […] Peck Feest
zinspreuk (in het midden onderaan): DT
monogram (links onderaan)
Dimension
geheel, height: 70.2 cm
geheel, width: 91.5 cm
met lijst, height: 88.5 cm
met lijst, width: 110 cm
met lijst, depth: 4.5 cm
met lijst, gewicht: 9.1 kg

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO1492.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items