Fermer

La guérison de l'hémorroïsse

Fabricant

anonime

Période et datation

16de eeuw
(1561)

Dit gehavende schilderijtje toont de vrouw die volgens het bijbelverhaal (Matteüs. 9: 20-22, Marcus 5: 25-34, Lucas 8: 43-48) al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed. Toen Jezus haar passeerde, raakte ze zijn mantel aan in de overtuiging dat ze dan zou genezen. Toen Jezus dat merkte, keerde hij zich naar haar om en zei hij dat haar vertrouwen haar redding was en de vrouw genas. Het moment, waarop de vrouw voor Jezus is neergeknield en hij haar toespreekt, is afgebeeld. In dit schilderij zijn naast het wapenschild van Filips II bovenaan, de wapenschilden van de aan elkaar verwante families de Mortaigne en de familie Visch alias Van de Capelle opgenomen. Een vierde wapenschild kan niet meer ontcijferd worden. Mogelijk was een vrouw uit één van deze families na een lang ziekbed weer genezen en werd dit schilderij als dank daarvoor in opdracht gegeven.

Détails

Sujet
Opschriften
zinspreuk (omlijsting): SYT. CLOVCK . GHEMOET / MET . DE . CRANCKE . VRAVWE / VAN . ACHTER . VROET . / INT . GHELOOVE GHETRAVWE . MAT. 9
kenspreuk (bovenaan in het midden): VERTROST [INT?] DEVOTE
zinspreuk (in het midden): BETRAVWT / DOCHTER . V . GHELOVE / HEEFT . V.GHESCE[...?] / GHEMAECKT
zinspreuk (onderaan in het midden): VAN / ACHTER . VROET
opschrift (rechts): ?
opschrift (bovenaan in het midden): NIEV/CAPELLE
opschrift (links)
opschrift (rechts)
opschrift (onderaan)
Dimension
geheel, height: 82.3 cm
geheel, width: 62.2 cm
met lijst, height: 88.2 cm
met lijst, width: 87 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0000.GRO1444.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection