Sluiten

De vrouw die aan bloedvloeiingen leed

Vervaardiger

anoniem

Periode en datering

16de eeuw
(1561)

Dit gehavende schilderijtje toont de vrouw die volgens het bijbelverhaal (Matteüs. 9: 20-22, Marcus 5: 25-34, Lucas 8: 43-48) al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed. Toen Jezus haar passeerde, raakte ze zijn mantel aan in de overtuiging dat ze dan zou genezen. Toen Jezus dat merkte, keerde hij zich naar haar om en zei hij dat haar vertrouwen haar redding was en de vrouw genas. Het moment, waarop de vrouw voor Jezus is neergeknield en hij haar toespreekt, is afgebeeld. In dit schilderij zijn naast het wapenschild van Filips II bovenaan, de wapenschilden van de aan elkaar verwante families de Mortaigne en de familie Visch alias Van de Capelle opgenomen. Een vierde wapenschild kan niet meer ontcijferd worden. Mogelijk was een vrouw uit één van deze families na een lang ziekbed weer genezen en werd dit schilderij als dank daarvoor in opdracht gegeven.

Details

Onderwerp
Opschriften
zinspreuk (omlijsting): SYT. CLOVCK . GHEMOET / MET . DE . CRANCKE . VRAVWE / VAN . ACHTER . VROET . / INT . GHELOOVE GHETRAVWE . MAT. 9
kenspreuk (bovenaan in het midden): VERTROST [INT?] DEVOTE
zinspreuk (in het midden): BETRAVWT / DOCHTER . V . GHELOVE / HEEFT . V.GHESCE[...?] / GHEMAECKT
zinspreuk (onderaan in het midden): VAN / ACHTER . VROET
opschrift (rechts): ?
opschrift (bovenaan in het midden): NIEV/CAPELLE
opschrift (links)
opschrift (rechts)
opschrift (onderaan)
Dimensie
geheel, hoogte: 82.3 cm
geheel, breedte: 62.2 cm
met lijst, hoogte: 88.2 cm
met lijst, breedte: 87 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1444.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie