Close

The Healing of a Woman with an Issue of Blood

Manufacturer

anonymous

Period and date

16de eeuw
(1561)

Dit gehavende schilderijtje toont de vrouw die volgens het bijbelverhaal (Matteüs. 9: 20-22, Marcus 5: 25-34, Lucas 8: 43-48) al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed. Toen Jezus haar passeerde, raakte ze zijn mantel aan in de overtuiging dat ze dan zou genezen. Toen Jezus dat merkte, keerde hij zich naar haar om en zei hij dat haar vertrouwen haar redding was en de vrouw genas. Het moment, waarop de vrouw voor Jezus is neergeknield en hij haar toespreekt, is afgebeeld. In dit schilderij zijn naast het wapenschild van Filips II bovenaan, de wapenschilden van de aan elkaar verwante families de Mortaigne en de familie Visch alias Van de Capelle opgenomen. Een vierde wapenschild kan niet meer ontcijferd worden. Mogelijk was een vrouw uit één van deze families na een lang ziekbed weer genezen en werd dit schilderij als dank daarvoor in opdracht gegeven.

Details

Subject
Opschriften
zinspreuk (omlijsting): SYT. CLOVCK . GHEMOET / MET . DE . CRANCKE . VRAVWE / VAN . ACHTER . VROET . / INT . GHELOOVE GHETRAVWE . MAT. 9
kenspreuk (bovenaan in het midden): VERTROST [INT?] DEVOTE
zinspreuk (in het midden): BETRAVWT / DOCHTER . V . GHELOVE / HEEFT . V.GHESCE[...?] / GHEMAECKT
zinspreuk (onderaan in het midden): VAN / ACHTER . VROET
opschrift (rechts): ?
opschrift (bovenaan in het midden): NIEV/CAPELLE
opschrift (links)
opschrift (rechts)
opschrift (onderaan)
Dimension
geheel, height: 82.3 cm
geheel, width: 62.2 cm
met lijst, height: 88.2 cm
met lijst, width: 87 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO1444.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items