Fermer

Le Jugement Dernier

Ceci est un Chef-d'œuvre flamand

Fabricant

Pieter Pourbus

Période et datation

16de eeuw
(1551)

Het tafereel van het Laatste Oordeel is door een dun wolkendek in twee registers verdeeld. In zijn verrezen gedaante, op een wazige regenboog gezeten, oordeelt Christus de uit hun graf opstaande doden. Hij is aan weerszijden omringd door de traditionele groep van heiligen en gelukzaligen met vooraan links Maria en rechts Johannes als voorsprekers. Sommige apostelen, martelaren en profeten herkent men aan hun attributen: van links naar rechts Paulus (zwaard), Petrus (sleutels), Catharina (rad), koning David (harp), Tomas (winkelhaak), Laurentius (rooster), Simon (zaag) en Mozes (Tafelen der wet). De lelie en het zwaard van de twee engelen bovenaan symboliseren de verheerlijking en de hellestraf. Engelen tillen de verrezenen op, hierbij steunend op wolkenslierten. Een dergelijke voorstelling is op dat moment (1551) nieuw in de Nederlanden. De inspiratiebron is het tien jaar vroeger voltooide “Laatste Oordeel” van Michelangelo in de Sixtijnse kapel te Rome. Pourbus is misschien wel de eerste in de Nederlanden die het monumentale voorbeeld van Michelangelo navolgde. Vooral in de weergave van de gespierde naakten herkennen we de renaissancistische inspiratiebron van Pourbus.

Détails

Sujet
Opschriften
datering en monogram (links onderaan): 1551 / P . [] . P
kenspreuk (rechts bovenaan): CREDE VNOM DEVM / DELIG[E]S FRAT[R]ES TVOS.
Dimension
geheel, height: 229 cm
geheel, width: 180.5 cm
met lijst, height: 263.5 cm
met lijst, width: 218.5 cm
met lijst, depth: 15 cm
met lijst, gewicht: 112.1 kg
zonder lijst, depth: 2 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0000.GRO0110.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection