Cerrar

Triomftocht en theaterspel om de aanslag op Willem van Oranje te vieren

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)

Illustratie uit het boek: Guillaume Baudart, Guerres de Nassau, deel 1, Amsterdam 1616, p. 393.

Detalles

Tema
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): [136] Sous Philippe 2, gouvernant le Pr. de Parme & Duc d'Alençon. 397/ Triumphe en Blijschap gedaen ouer/ tmoordadich feyt aen den P. va Orage/ geschiet, te Roomen in Spainien en inde/ Malcontenten Landen./ I. Iauregui (-) BATEMENT (-) P. d'orage./ 136/ Hostiles mendax volitavit fama per Urbes, NASSOUIUM occubuisse Hispania tota Papatus/ Omnis gaudebat latronem tolit ad astra/ Angelus ecce Dei, PRINCEPS detruditur orco.
(achterzijde): Lopende tekst.
Dimensión
geheel, altura: 128 mm
geheel, anchura: 185 mm
geheel, altura: 175 mm
geheel, anchura: 227 mm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
ets
Materiales
Número de inventario
2014.GRO1662.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Bathasar Gerards gefolterd op het schavot

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)
De troepen van aartshertog Albrecht van Oostenrijk

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)
Vloot op de Rijn

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)
Jean de Jaureguy op het schavot

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)
Nicolas de Salzedo gevierendeeld

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)
Viering op een stadsplein

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)

Artículos relacionados de nuestra colección