Cerrar

Nicolas de Salzedo gevierendeeld

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)

Illustratie uit het boek: Guillaume Baudart, Guerres de Nassau, deel 1, Amsterdam 1616, p. 415.

Detalles

Tema
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): [142] Sous Philippe 2, gouvernant le Pr. de Parme & Duc d'Alençon. 415/ Ggg/ 1582. le 22. d'octobre/ Le Roy/ Nicolas de Salzedo/ Salzedo ouertuycht en bekent den Hertoge van/ Brabant te hebbe willen vermoorden is met vier/ peerden verschuert in Paris in Conincks presentie./ Nicolas Salzedo convaincu d'auoir voulu tuer Mon./ seigneur le Duc de Braant & Daniou est tiré a quatre/ cheuauls en greue a paris en presence du Roy.
(achterzijde): Lopende tekst.
Dimensión
geheel, altura: 124 mm
geheel, anchura: 171 mm
geheel, altura: 175 mm
geheel, anchura: 226 mm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
ets
Materiales
Número de inventario
2014.GRO1663.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Bathasar Gerards gefolterd op het schavot

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)
De troepen van aartshertog Albrecht van Oostenrijk

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)
Vloot op de Rijn

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)
Jean de Jaureguy op het schavot

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)
Triomftocht en theaterspel om de aanslag op Willem van Oranje te vieren

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)
Viering op een stadsplein

Fabricante

anónimo (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(circa 1616)

Artículos relacionados de nuestra colección