Sluiten

Triomftocht en theaterspel om de aanslag op Willem van Oranje te vieren

Vervaardiger

anoniem (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1616)

Illustratie uit het boek: Guillaume Baudart, Guerres de Nassau, deel 1, Amsterdam 1616, p. 393.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">[136] Sous Philippe 2, gouvernant le Pr. de Parme & Duc d'Alençon. 397/ Triumphe en Blijschap gedaen ouer/ tmoordadich feyt aen den P. va Orage/ geschiet, te Roomen in Spainien en inde/ Malcontenten Landen./ I. Iauregui (-) BATEMENT (-) P. d'orage./ 136/ Hostiles mendax volitavit fama per Urbes, NASSOUIUM occubuisse Hispania tota Papatus/ Omnis gaudebat latronem tolit ad astra/ Angelus ecce Dei, PRINCEPS detruditur orco.</span></p>
(achterzijde): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Lopende tekst.</span></p>
Dimensie
geheel, hoogte: 128 mm
geheel, breedte: 185 mm
geheel, hoogte: 175 mm
geheel, breedte: 227 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
ets
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO1662.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Bathasar Gerards gefolterd op het schavot

Vervaardiger

anoniem (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1616)
De troepen van aartshertog Albrecht van Oostenrijk

Vervaardiger

anoniem (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1616)
Vloot op de Rijn

Vervaardiger

anoniem (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1616)
Jean de Jaureguy op het schavot

Vervaardiger

anoniem (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1616)
Nicolas de Salzedo gevierendeeld

Vervaardiger

anoniem (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1616)
Viering op een stadsplein

Vervaardiger

anoniem (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1616)

Gerelateerde items uit onze collectie