Close

Drieluik met de drie vrouwen bij het Graf, de Heilige Maria Magdalena en zuster Magdalena Verguyt

Manufacturer

anonymous (schilder)

Period and date

17de eeuw
(exact 1645)

Op het centrale paneel wordt het lege graf van Jezus Christus voorgesteld. Een engel zit neer op de steen die het graf afsloot. De drie Maria's staan wat verder doelloos te wachten. Op de voorgrond liggen enkele wachters bij het graf te slapen, anderen worden net wakker. In de hemel zweeft de verrezen Christus. Op het linkerluik wordt een fraai uitgedoste Maria Magdalena voorgesteld, op het rechterluik knielt zuster Magdalena Verguyt in gebedshouding en habijt voor een bankje. Olieverf op paneel.

Details

Subject
Dimension
linkerluik, height: 53.5 cm
linkerluik, width: 26.8 cm
middenluik, height: 71.7 cm
middenluik, width: 63.6 cm
rechterluik, height: 54.6 cm
rechterluik, width: 26.8 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
O.OTP0109.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items