Sluiten

Drieluik met de drie vrouwen bij het Graf, de Heilige Maria Magdalena en zuster Magdalena Verguyt

Vervaardiger

anoniem (schilder)

Periode en datering

17de eeuw
(exact 1645)

Op het centrale paneel wordt het lege graf van Jezus Christus voorgesteld. Een engel zit neer op de steen die het graf afsloot. De drie Maria's staan wat verder doelloos te wachten. Op de voorgrond liggen enkele wachters bij het graf te slapen, anderen worden net wakker. In de hemel zweeft de verrezen Christus. Op het linkerluik wordt een fraai uitgedoste Maria Magdalena voorgesteld, op het rechterluik knielt zuster Magdalena Verguyt in gebedshouding en habijt voor een bankje. Olieverf op paneel.

Details

Onderwerp
Opschriften
tekst (onderaan): ANNO JANSSENS S. MARIA MAGDALENA
tekst (achterzijde): J645 AETATIS 53.
tekst (onderaan): TVLERVNT DOMINVM MEVM ET NESCIO VBI POSVERVNT EVM . IOAN 5. CAP. 20.
tekst IHS met kruis en afgebeeld in stralenkrans MAR met kroon en afgebeeld in stralenkrans
tekst Christus: nox illuminatio mea in deliciis meis ps. 149 Surexit, non est hic iapis sustinuit perpetuam vitam, monumentum reddidit celestem margaritam
tekst Hic sepultus fuit 156.
Dimensie
linkerluik, hoogte: 53.5 cm
linkerluik, breedte: 26.8 cm
middenluik, hoogte: 71.7 cm
middenluik, breedte: 63.6 cm
rechterluik, hoogte: 54.6 cm
rechterluik, breedte: 26.8 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
O.OTP0109.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie