Fermer

Drieluik met de drie vrouwen bij het Graf, de Heilige Maria Magdalena en zuster Magdalena Verguyt

Fabricant

anoniem (schilder)

Période et datation

17de eeuw
(exact 1645)

Op het centrale paneel wordt het lege graf van Jezus Christus voorgesteld. Een engel zit neer op de steen die het graf afsloot. De drie Maria's staan wat verder doelloos te wachten. Op de voorgrond liggen enkele wachters bij het graf te slapen, anderen worden net wakker. In de hemel zweeft de verrezen Christus. Op het linkerluik wordt een fraai uitgedoste Maria Magdalena voorgesteld, op het rechterluik knielt zuster Magdalena Verguyt in gebedshouding en habijt voor een bankje. Olieverf op paneel.

Détails

Sujet
Dimension
linkerluik, height: 53.5 cm
linkerluik, width: 26.8 cm
middenluik, height: 71.7 cm
middenluik, width: 63.6 cm
rechterluik, height: 54.6 cm
rechterluik, width: 26.8 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
O.OTP0109.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection