Close

Memorial coat of arms of the family Dot-Ramaule

Manufacturer

anonymous

Period and date

17de eeuw
(1660)

Ruitvormige memorietafel met centraal de afbeelding van de lijdende zielen in het vagevuur, die gesterkt worden door enerzijds het bloed uit Christus' wonden (de rode fontein) en de melk uit Maria's boezem (de witte fontein). Boven hen God de Vader en de Heilige Geest in de vorm van een duif. Links en rechts zijn de stichters afgebeeld. De voorstelling van Christus' bloed en Maria's melk als symbolen van het geestelijk voedsel waarmee de mens zijn zieleheil kan verwerven is een bekend thema uit de contrareformatorische iconografie.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (op lijst): O FONTEYNEN WIT EN ROOT / WATERPIT VAN TLEVEN / WILT ELCX ZIEL NAER ONS DOOT / TEEUWICH VOETSEL GEVEN
opschrift (onderaan): DIT WORDT VT ORMAEGHT BETRAUT VAN DEN PRYNS DOT IN RAMAVLE / 1660
Dimension
geheel, height: 72 cm
geheel, width: 73 cm
met lijst, height: 92.5 cm
met lijst, width: 92.5 cm
diagonaal met lijst, height: 128.5 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO1710.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items