Sluiten

Memorietafel van de familie Dot-Ramaule

Vervaardiger

anoniem

Periode en datering

17de eeuw
(1660)

Ruitvormige memorietafel met centraal de afbeelding van de lijdende zielen in het vagevuur, die gesterkt worden door enerzijds het bloed uit Christus' wonden (de rode fontein) en de melk uit Maria's boezem (de witte fontein). Boven hen God de Vader en de Heilige Geest in de vorm van een duif. Links en rechts zijn de stichters afgebeeld. De voorstelling van Christus' bloed en Maria's melk als symbolen van het geestelijk voedsel waarmee de mens zijn zieleheil kan verwerven is een bekend thema uit de contrareformatorische iconografie.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (op lijst): O FONTEYNEN WIT EN ROOT / WATERPIT VAN TLEVEN / WILT ELCX ZIEL NAER ONS DOOT / TEEUWICH VOETSEL GEVEN
opschrift (onderaan): DIT WORDT VT ORMAEGHT BETRAUT VAN DEN PRYNS DOT IN RAMAVLE / 1660
Dimensie
geheel, hoogte: 72 cm
geheel, breedte: 73 cm
met lijst, hoogte: 92.5 cm
met lijst, breedte: 92.5 cm
diagonaal met lijst, hoogte: 128.5 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1710.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie