Close

Last Judgement

Manufacturer

Jheronimus Bosch

Period and date

16de eeuw 15de eeuw
(circa 1500)

Het drieluik toont de drie hoofdmotieven uit het verhaal van het einde der tijden. Het middenluik stelt het Laatste Oordeel voor, waarbij Christus verschijnt in zijn apocalyptische gedaante, omringd door vier bazuinende engelen en een aantal heiligen. De lelietak en het zwaard volgen zijn handgebaar: respectievelijk opwaarts in de richting van de gelukzaligen, neerwaarts naar de verdoemden. Het hemels paradijs op het linkerluik en de hel op het rechterluik tonen de reeds voltrokken toestand na het Oordeel. Bizar en fantastisch in de uitbeelding van gelukzaligheid en verdoemenis, is het schilderij vooral wat de opvatting van het Oordeel zelf betreft onconventioneel. Zowel het motief van de opstanding der doden als het verzamelen van de uitverkorenen schijnt de schilder bewust achterwege te hebben gelaten. Christus verschijnt boven een monsterachtige in ondeugd en dwaasheid levende wereld, die reeds een hel op zichzelf is. De typische stijl van Jheronimus Bosch is herkenbaar in de kleine figuren, de bizarre en monsterachtige elementen, de kleuren en de fijne, transparante schilderwijze. De moraliserende bedoeling is hier duidelijk. Gesloten vertoont het drieluik resten van een doornenkroning in grisaille, die oorspronkelijk ononderbroken over de twee luiken doorliep.

Details

Subject
Dimension
geheel, height: 98.7 cm
geheel, width: 110.7 cm
met lijst, height: 111.5 cm
met lijst, width: 147 cm
met lijst, depth: 5 cm
met lijst, height: 109.4 cm
met lijst, width: 148.1 cm
met lijst, depth: 6 cm
gesloten, height: 112 cm
gesloten, width: 71 cm
gesloten, depth: 9.5 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO0208.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Verwante items

Last Judgement

Manufacturer

Jheronimus Bosch

Period and date

16de eeuw 15de eeuw
(circa 1500)
Hell

Manufacturer

Jheronimus Bosch

Period and date

16de eeuw 15de eeuw
(circa 1500)
Celestial Paradise

Manufacturer

Jheronimus Bosch

Period and date

16de eeuw 15de eeuw
(circa 1500)

Related items