Fermer

Portret van Zuster Anna-Thérèse Useel

Fabricant

toegeschreven aan Mathias De Visch (schilder)

Période et datation

18de eeuw
(exact 1738)

Zuster Anna - Thérèse Useel, gekleed in het habijt van het hospitaal, is voorgesteld ten halve lijve in 7/8 profiel naar rechts. Ze is corpulent. Haar kledij met kap en gesteven bef neemt vrijwel het hele doek in beslag. Haar handen liggen over elkaar, in de linkerhand houdt ze een gebedenboek vast. Naast haar op tafel ligt er een rozenkrans. De zuster kijkt ons vriendelijk glimlachend aan. Olieverf op doek.

Détails

Sujet
Opschriften
tekst (linksboven): SVSTER ANNA THRESE VSEEL AETATis, 50. ANNO 1738 .
tekst (achterzijde): DIT PORTRAIT VAN SVSTER ANNA THRESE F.A IOANNES. BAPTISTA VSEEL ENDE ANNA VAN WYDYNGHEN. RELIGIEVSE GEWORDEN OP DEN XI APRIL 1710. ONDER DEN REGEL VAN DEN H. AVGVSTINVS IN HET HOSPITAEL VAN S. IAN BINNEN BRVGGHE. IS GHEMAECKT GEGEVEN ENDE VEREERT GEWEEST DOOR MY MATTHYS DE VISCH. OP CONDITIE DAT HET SELVE NAEER HAER OVERLY= DEN MOET GEGEVEN WORDEN AEN HAERE NAESTE BLOETVRIENDEN ACTVM DESEN XXV. IVLY 1738,
Dimension
geheel, height: 85.5 cm
geheel, width: 76.5 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
O.SJ0077.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection