Sluiten

Portret van Zuster Anna-Thérèse Useel

Vervaardiger

toegeschreven aan Mathias De Visch (schilder)

Periode en datering

18de eeuw
(exact 1738)

Zuster Anna - Thérèse Useel, gekleed in het habijt van het hospitaal, is voorgesteld ten halve lijve in 7/8 profiel naar rechts. Ze is corpulent. Haar kledij met kap en gesteven bef neemt vrijwel het hele doek in beslag. Haar handen liggen over elkaar, in de linkerhand houdt ze een gebedenboek vast. Naast haar op tafel ligt er een rozenkrans. De zuster kijkt ons vriendelijk glimlachend aan. Olieverf op doek.

Details

Onderwerp
Opschriften
tekst (linksboven): SVSTER ANNA THRESE VSEEL AETATis, 50. ANNO 1738 .
tekst (achterzijde): DIT PORTRAIT VAN SVSTER ANNA THRESE F.A IOANNES. BAPTISTA VSEEL ENDE ANNA VAN WYDYNGHEN. RELIGIEVSE GEWORDEN OP DEN XI APRIL 1710. ONDER DEN REGEL VAN DEN H. AVGVSTINVS IN HET HOSPITAEL VAN S. IAN BINNEN BRVGGHE. IS GHEMAECKT GEGEVEN ENDE VEREERT GEWEEST DOOR MY MATTHYS DE VISCH. OP CONDITIE DAT HET SELVE NAEER HAER OVERLY= DEN MOET GEGEVEN WORDEN AEN HAERE NAESTE BLOETVRIENDEN ACTVM DESEN XXV. IVLY 1738,
Dimensie
geheel, hoogte: 85.5 cm
geheel, breedte: 76.5 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
O.SJ0077.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie