Fermer

Verzoeking van de Heilige Antonius

Fabricant

anonime (schilder)

Période et datation

17de eeuw
(exact 1645)

Voorstelling van de Heilige Antonius, patroon van de scheepstimmerlieden, gekleed in een donkerbruine pij. Hij knielt en bidt voor een kruisbeeld. Voor hem ligt een opengeslagen boek. Zijn attribuut, een varkentje, zit bij hem. Aan zijn voeten en overal in het rond, tot in de bomen, worden allerlei verzoekingen afgebeeld in de gedaante van een mooie naakte vrouw, duivels en fantastische wezens, half mens, half dier. Op de achtergrond staan verschillende gebouwen. In 1867 stond op dit altaar nog een beeld van de Heilige Antonius. Olieverf op doek.

Détails

Sujet
Opschriften
tekst (onderaan): . DESE SCHILDERIJE BEHOORT TOE INT GHEMEENE// HET AMBACHT VANDE SCHIJPMAKERS ALLEENE; DESE SIJN // DAT JAER DEKEN ENDE EED PIETER. REYNIERS COLAERT MARTENS DANEEL DE // MVELENAERE IACQUQ DE KEVERE J. 6. 4. 5.
tekst (links): AB INSYD// IS DIABO// LI LIBE // ME DOMI// NE // 1645.
Dimension
geheel, height: 226 cm
geheel, width: 192 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
O.OTP0156.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection