Sluiten

Verzoeking van de Heilige Antonius

Vervaardiger

anoniem (schilder)

Periode en datering

17de eeuw
(exact 1645)

Voorstelling van de Heilige Antonius, patroon van de scheepstimmerlieden, gekleed in een donkerbruine pij. Hij knielt en bidt voor een kruisbeeld. Voor hem ligt een opengeslagen boek. Zijn attribuut, een varkentje, zit bij hem. Aan zijn voeten en overal in het rond, tot in de bomen, worden allerlei verzoekingen afgebeeld in de gedaante van een mooie naakte vrouw, duivels en fantastische wezens, half mens, half dier. Op de achtergrond staan verschillende gebouwen. In 1867 stond op dit altaar nog een beeld van de Heilige Antonius. Olieverf op doek.

Details

Onderwerp
Opschriften
tekst (onderaan): . DESE SCHILDERIJE BEHOORT TOE INT GHEMEENE// HET AMBACHT VANDE SCHIJPMAKERS ALLEENE; DESE SIJN // DAT JAER DEKEN ENDE EED PIETER. REYNIERS COLAERT MARTENS DANEEL DE // MVELENAERE IACQUQ DE KEVERE J. 6. 4. 5.
tekst (links): AB INSYD// IS DIABO// LI LIBE // ME DOMI// NE // 1645.
Dimensie
geheel, hoogte: 226 cm
geheel, breedte: 192 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
O.OTP0156.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie