Fermer

Christus aan het Kruis

Fabricant

anonime (schilder)

Période et datation

17de eeuw
(1601 - 1700)

Voorstelling van de gekruisigde Christus op Golgotha, met geknakt hoofd en verkrampte handen Maria wordt links en Johannes de Evangelist rechts afgebeeld. Maria heft de handen in wanhoop en reikt naar het dode lichaam van Jezus, de Evangelist staat vertwijfeld bij het kruis en kijkt Jezus aan. Maria Magdalena zit aan de voet van het kruis, met haar rug naar de toeschouwer, en omvat het met de rechterarm. Olieverf op paneel.

Détails

Sujet
Opschriften
tekst (onderaan): RUBENS
merk (achteraan)
Dimension
geheel, height: 61 cm
geheel, width: 38.6 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
O.OTP0115.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection