Sluiten

Christus aan het Kruis

Vervaardiger

anoniem (schilder)

Periode en datering

17de eeuw
(1601 - 1700)

Voorstelling van de gekruisigde Christus op Golgotha, met geknakt hoofd en verkrampte handen Maria wordt links en Johannes de Evangelist rechts afgebeeld. Maria heft de handen in wanhoop en reikt naar het dode lichaam van Jezus, de Evangelist staat vertwijfeld bij het kruis en kijkt Jezus aan. Maria Magdalena zit aan de voet van het kruis, met haar rug naar de toeschouwer, en omvat het met de rechterarm. Olieverf op paneel.

Details

Onderwerp
Opschriften
tekst (onderaan): RUBENS
merk (achteraan)
Dimensie
geheel, hoogte: 61 cm
geheel, breedte: 38.6 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
O.OTP0115.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie