Fermer

Drieluik met Kruisafneming, Kruisdraging en Verrijzenis

Fabricant

anonime (schilder)

Période et datation

16de eeuw
(exact 1520)

Op het centrale paneel is het geknakte lichaam van Jezus met behulp van twee ladders van het kruis afgehaald. Maria Magdalena en Maria zitten geknield aan de voet van het kruis, tussen andere omstaanders. Op het linkerluik wordt de Kruisdraging voorgesteld: Jezus is blootsvoets en draagt een bruine pij en een doornenkroon. Op de voorgrond loopt een hond mee. Op het rechterluik wordt de Verrijzenis uitgebeeld: Jezus, gekleed in een rood gewaad en met het kruis in de hand, zweeft met geheven arm boven het lege graf. Een wachter zit te slapen, de drie anderen kijken verbijsterd omhoog. Op de buitenluiken zijn gebeden in het Latijn neergeschreven in gouden letters op een grijze achtergrond. Olieverf op paneel.

Détails

Sujet
Opschrift
tekst (achterzijde): gebeden met bovenaan P en onderaan de letters P en M met elkaar verbonden, jaartal 1520 gebeden met bovenaan de letter M en onderaan de letters P en M met elkaar verbonden door een liefdesverbintenis
Dimension
linkerluik, height: 117.3 cm
linkerluik, width: 42.8 cm
middenluik, height: 117.3 cm
middenluik, width: 85 cm
rechterluik, height: 117.8 cm
rechterluik, width: 42.8 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
O.OTP0044.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection