Sluiten

Drieluik met Kruisafneming, Kruisdraging en Verrijzenis

Vervaardiger

anoniem (schilder)

Periode en datering

16de eeuw
(exact 1520)

Op het centrale paneel is het geknakte lichaam van Jezus met behulp van twee ladders van het kruis afgehaald. Maria Magdalena en Maria zitten geknield aan de voet van het kruis, tussen andere omstaanders. Op het linkerluik wordt de Kruisdraging voorgesteld: Jezus is blootsvoets en draagt een bruine pij en een doornenkroon. Op de voorgrond loopt een hond mee. Op het rechterluik wordt de Verrijzenis uitgebeeld: Jezus, gekleed in een rood gewaad en met het kruis in de hand, zweeft met geheven arm boven het lege graf. Een wachter zit te slapen, de drie anderen kijken verbijsterd omhoog. Op de buitenluiken zijn gebeden in het Latijn neergeschreven in gouden letters op een grijze achtergrond. Olieverf op paneel.

Details

Onderwerp
Opschrift
tekst (achterzijde): gebeden met bovenaan P en onderaan de letters P en M met elkaar verbonden, jaartal 1520 gebeden met bovenaan de letter M en onderaan de letters P en M met elkaar verbonden door een liefdesverbintenis
Dimensie
linkerluik, hoogte: 117.3 cm
linkerluik, breedte: 42.8 cm
middenluik, hoogte: 117.3 cm
middenluik, breedte: 85 cm
rechterluik, hoogte: 117.8 cm
rechterluik, breedte: 42.8 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
O.OTP0044.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie