Fermer

Image pieuse « Regina sacratissimi Rosarii »

Fabricant

Karel Van de Vyvere (prentmaker)

Période et datation

19de eeuw
(1887)

Devotieprent 'Regina sacratissimi Rosarii' door Karel Vande Vyvere-Petyt voor het broederschap van de Heilige Rozenkrans te Brugge. Onderaan kan de naam van het lid worden ingevuld, alsook de datum van de inschrijving.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (onderaan): De ROZENKRANS is het krachtigste / gebed om in de harten der christe- / nen de Godsvrucht tot Maria te / doen aangroeien: (Pius IX 12 Mei 1855.) / .....is in het broederschap van den Aller- / heiligsten Rozenkrans ingeschre- / ven op ............
aantekening (onderaan rechts): Steend. K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
9/4/2000 50-
Dimension
geheel, height: 281 mm
geheel, width: 180 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
2014.GRO2215.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection