Close

Devotional print 'Regina sacratissimi Rosarii'

Manufacturer

Karel Van de Vyvere (prentmaker)

Period and date

19de eeuw
(1887)

Devotieprent 'Regina sacratissimi Rosarii' door Karel Vande Vyvere-Petyt voor het broederschap van de Heilige Rozenkrans te Brugge. Onderaan kan de naam van het lid worden ingevuld, alsook de datum van de inschrijving.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (onderaan): De ROZENKRANS is het krachtigste / gebed om in de harten der christe- / nen de Godsvrucht tot Maria te / doen aangroeien: (Pius IX 12 Mei 1855.) / .....is in het broederschap van den Aller- / heiligsten Rozenkrans ingeschre- / ven op ............
aantekening (onderaan rechts): Steend. K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
9/4/2000 50-
Dimension
geheel, height: 281 mm
geheel, width: 180 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO2215.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items