Fermer

Proclamation de la Paix de Münster

Fabricant

Wenceslaus Hollar (prentmaker)

Période et datation

17de eeuw
(1648)

Op de Grote Markt van Antwerpen heeft zich een grote menigte verzameld. De Vrede van Münster wordt afgekondigd. Midden onderin de voorstelling is een cartouche met een opschrift afgebeeld.

Détails

Sujets
Opschriften
opschrift (in de cartouche): Eygentlycke Afbeeldighe/ ende Maniere van de publicatie van den Peys/ tusschen syne Mayesteyt den Coninck van Spagnien, ende de Heeren Staeten Generael van de Vereenichde Nederlanden op eene/ Heerlycke Stellagie voor het Stadthuys van Antwerpen, ter Pre-/ sentie van de Heeren Schouteth Amptman Borghemeesters-/ She-/ penen etc; ende een groote menichte van toehorders den 5 juny/ Wenceslaus Hollar delineavit 1 6 4 8 et fecit. Aqua forti, Antverpiae.
aantekening (achterzijde): 1834 WE 21x first state.
verzamelmerk (rechts onder): WE
verzamelmerk (achterzijde): GG
Dimension
geheel, height: 219 mm
geheel, width: 338 mm
blad, height: 223 mm
blad, width: 341 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
ets
Matériaux
Numéro d'inventaire
2014.GRO0266.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection