Sluiten

Afkondiging van de Vrede van Münster

Vervaardiger

Wenceslaus Hollar (prentmaker)

Periode en datering

17de eeuw
(1648)

Op de Grote Markt van Antwerpen heeft zich een grote menigte verzameld. De Vrede van Münster wordt afgekondigd. Midden onderin de voorstelling is een cartouche met een opschrift afgebeeld.

Details

Onderwerpen
Opschriften
opschrift (in de cartouche): Eygentlycke Afbeeldighe/ ende Maniere van de publicatie van den Peys/ tusschen syne Mayesteyt den Coninck van Spagnien, ende de Heeren Staeten Generael van de Vereenichde Nederlanden op eene/ Heerlycke Stellagie voor het Stadthuys van Antwerpen, ter Pre-/ sentie van de Heeren Schouteth Amptman Borghemeesters-/ She-/ penen etc; ende een groote menichte van toehorders den 5 juny/ Wenceslaus Hollar delineavit 1 6 4 8 et fecit. Aqua forti, Antverpiae.
aantekening (achterzijde): 1834 WE 21x first state.
verzamelmerk (rechts onder): WE
verzamelmerk (achterzijde): GG
Dimensie
geheel, hoogte: 219 mm
geheel, breedte: 338 mm
blad, hoogte: 223 mm
blad, breedte: 341 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
ets
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO0266.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie