Fermer

L´effet de la paix

Fabricant

Wierix (prentmaker), Peeter Baltens (uitgever), naar Marten (I) van Cleve

Période et datation

16de eeuw
(1577)

In het midden van de voorstelling is een vuurplaats afgebeeld. Voor de oven liggen allerlei wapens en harnassen. Dit zijn restanten van wreedheden die rechts op de achtergrond zijn afgebeeld. Mannen en vrouwen verzamelen de wapenrustingen en brengen ze naar de vuurplaats onder leiding van de Rede. Voorzienigheid verwarmt in het vuur de punt van een speer. Links is te zien hoe de Tijd het hete ijzer bewerkt. Naast de Tijd is een citaat uit Jesaja 2:4 vermeld: 'van hun zwaarden zullen zij ploegijzer smeden en sikkels van hun lansen. Op het aambeeld van de Tijd is vermeld dat de tijd alles verandert. Op de achtergrond links zijn figuren te zien die het land bewerken. In de marge van de prent is een opschrift in het Nederlands, Latijn en Frans aangebracht. De prent is een allegorie op het Eeuwig edict dat werd gesloten tussen Don Juan van Oostenrijk, Spaanse landvoogd van de Nederlanden en de Staten-Generaal. De prent is gemaakt door Wierix naar Maarten van Cleve en uitgegeven door Pieter Baltens.

Détails

Sujets
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): Pax. / Justitia.
opschrift (in de voorstelling): DE CRACHT DES PEYS
opschrift (in de voorstelling): DE WYSHEYT VERWIT, / MET REDEN/ TGHEWELT / Prudentia en Ratione praeualet violentiae / La Sagesse auec la Raison vainc la force
opschrift (in de voorstelling): Voorsichtigheijt / PRUDENTIA / Prevoÿance
opschrift (in de voorstelling): De Reden / RATIO / La Raison.
opschrift (in de voorstelling): Ghewelt / VIOLENTIA / Force.
opschrift (in de voorstelling): TEMPUS OMNIA MUTAT. / Le Temps chanse tout. / Tverandert al deur den Tijdt
opschrift (in de voorstelling): Van hunne sweirden sulle sy ploeghijsers smeden, ende sichels van hunne lancien. Isaie 2. / Conflabunt gladios suos in vomeres, et lanceas suas in falces. Isaie 2. / Deses espées forgeront ils focs, et fancilles de ses lances.
opschrift (in de voorstelling): Hij heeft vrede gemaeckt op der aerden, / ende Israel heeft sich grootelijcks verheught. / Fecit pacem super terram et laetatus / est Israël laetita magna. 1. mach. 14. / Il a fait paix sur la terre, et Israël / se resiouyt d'une grande joye.
opschrift (in de voorstelling): De Waerheyt is uyt der aerde gesproten, ende de / Rechtvaerdigheyt heeft van den hemel neder gesien. / Veritas de terra orta est, et Justitia de caelo prospexit. Psal. 64. / La Verite (?) de la terre, et la Justice / a regarde d'en haut du ciel.
opschrift (in de voorstelling): DE CRACHT DES PAYS. / Als Peys vast blijft, en Rechtveirdigheyt regeert, / En elck de Wijsheijt, en Reden obedieert; / Dan werckt den Tijdt mede, dies 't Gewelt swichten moet. / Daerom, al datmen tot orloghe. Heeft gheuseert, / Bereijt men tot oorboor, dwelck Deugt can stichten vroet: / Want Wijsheijt 't Princen hert verlichten doet.
opschrift (in de marge onderaan): EFFECTUS PACIS. / Iustitiae et Pax alma regunt dum secula firmo / Foedere, magnarum vincunt obstacula rerum. / Pace bonos arma atq enses conflantur in usus, / Que, Ratione duce, mutat Prudentia flamma. / Pace suas dominus villas et tecta colono / E rigit, et fontes plectuntur jure seuero.
opschrift (in de marge onderaan): L'EFFET DE LA PAIX / L' aspect heureux de la Paix eet de la Justice. / Quand la Sagese au Temps baille à changér / L'espée en coutre, et la guerre en seruive. / S oubz la Raison en fin se uient ranger, Les bons y ont Joye et contentement, / Et les meschans leur juste chastiment.
opschrift (in de marge onderaan): RG
monogram (achterzijde)
Dimension
geheel, height: 376 mm
geheel, width: 461 mm
blad, height: 530 mm
blad, width: 409 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
2014.GRO0203.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection