Schließen

Die Kraft des Friedens

Hersteller

Wierix (prentmaker), Peeter Baltens (uitgever), naar Marten (I) van Cleve

Periode und Datierung

16de eeuw
(1577)

In het midden van de voorstelling is een vuurplaats afgebeeld. Voor de oven liggen allerlei wapens en harnassen. Dit zijn restanten van wreedheden die rechts op de achtergrond zijn afgebeeld. Mannen en vrouwen verzamelen de wapenrustingen en brengen ze naar de vuurplaats onder leiding van de Rede. Voorzienigheid verwarmt in het vuur de punt van een speer. Links is te zien hoe de Tijd het hete ijzer bewerkt. Naast de Tijd is een citaat uit Jesaja 2:4 vermeld: 'van hun zwaarden zullen zij ploegijzer smeden en sikkels van hun lansen. Op het aambeeld van de Tijd is vermeld dat de tijd alles verandert. Op de achtergrond links zijn figuren te zien die het land bewerken. In de marge van de prent is een opschrift in het Nederlands, Latijn en Frans aangebracht. De prent is een allegorie op het Eeuwig edict dat werd gesloten tussen Don Juan van Oostenrijk, Spaanse landvoogd van de Nederlanden en de Staten-Generaal. De prent is gemaakt door Wierix naar Maarten van Cleve en uitgegeven door Pieter Baltens.

Einzelheiten

Themen
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Pax. / Justitia.</span></p>
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">DE CRACHT DES PEYS</span></p>
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">DE WYSHEYT VERWIT, / MET REDEN/ TGHEWELT / Prudentia en Ratione praeualet violentiae / La Sagesse auec la Raison vainc la force</span></p>
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Voorsichtigheijt / PRUDENTIA / Prevoÿance</span></p>
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">De Reden / RATIO / La Raison.</span></p>
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Ghewelt / VIOLENTIA / Force.</span></p>
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">TEMPUS OMNIA MUTAT. / Le Temps chanse tout. / Tverandert al deur den Tijdt</span></p>
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Van hunne sweirden sulle sy ploeghijsers smeden, ende sichels van hunne lancien. Isaie 2. / Conflabunt gladios suos in vomeres, et lanceas suas in falces. Isaie 2. / Deses espées forgeront ils focs, et fancilles de ses lances.</span></p>
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Hij heeft vrede gemaeckt op der aerden, / ende Israel heeft sich grootelijcks verheught. / Fecit pacem super terram et laetatus / est Israël laetita magna. 1. mach. 14. / Il a fait paix sur la terre, et Israël / se resiouyt d'une grande joye.</span></p>
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">De Waerheyt is uyt der aerde gesproten, ende de / Rechtvaerdigheyt heeft van den hemel neder gesien. / Veritas de terra orta est, et Justitia de caelo prospexit. Psal. 64. / La Verite (?) de la terre, et la Justice / a regarde d'en haut du ciel.</span></p>
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">DE CRACHT DES PAYS. / Als Peys vast blijft, en Rechtveirdigheyt regeert, / En elck de Wijsheijt, en Reden obedieert; / Dan werckt den Tijdt mede, dies 't Gewelt swichten moet. / Daerom, al datmen tot orloghe. Heeft gheuseert, / Bereijt men tot oorboor, dwelck Deugt can stichten vroet: / Want Wijsheijt 't Princen hert verlichten doet.</span></p>
opschrift (in de marge onderaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">EFFECTUS PACIS. / Iustitiae et Pax alma regunt dum secula firmo / Foedere, magnarum vincunt obstacula rerum. / Pace bonos arma atq enses conflantur in usus, / Que, Ratione duce, mutat Prudentia flamma. / Pace suas dominus villas et tecta colono / E rigit, et fontes plectuntur jure seuero.</span></p>
opschrift (in de marge onderaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">L'EFFET DE LA PAIX / L' aspect heureux de la Paix eet de la Justice. / Quand la Sagese au Temps baille à changér / L'espée en coutre, et la guerre en seruive. / S oubz la Raison en fin se uient ranger, Les bons y ont Joye et contentement, / Et les meschans leur juste chastiment.</span></p>
opschrift (in de marge onderaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">RG</span></p>
monogram (achterzijde)
Dimension
geheel, Höhe: 376 mm
geheel, Breite: 461 mm
blad, Höhe: 530 mm
blad, Breite: 409 mm

Identifizierung

Huidige locatie
Verzameling
Kategorie
Objectnaam
Materialien
Inventarnummer
2014.GRO0203.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge ist bestrebt, seine Daten als nutzbare offene Daten zur Verfügung zu stellen. Bilder von Kunstwerken, die keinen urheberrechtlichen Einschränkungen unterliegen, werden daher unter der Creative Commons Zero-Lizenz veröffentlicht. Diese können frei verwendet werden.

Ähnliche Artikel