Fermer

Society of the Holy Family

Fabricant

Karel Van de Vyvere (lithograaf), Van de Vyvere-Petyt (drukker)

Période et datation

19de eeuw
(1879 - 1900)

Devotieprent in neogotische stijl van de Genootschap der Heilige Familie van Brugge. De prent werd uitgegeven door uitgeverij Van de Vyvere-Petyt. Met de oprichting in 1864 van de Heilige Beeldekensgilde (door o.m. kan. Adolf Duclos, Guido Gezelle en Joseph Neurath) drong de neogotiek definitief door in het Brugse drukwerk. De koploper in deze evolutie was de lithograaf Jakob Petyt (1822-1871). Sinds 1844 had hij zijn atelier in Brugge opgestart waar hij vanaf 1864 neogotisch drukwerk leverde. Na zijn dood, in 1871, nam zijn weduwe het bedrijf over. Vanaf 1875 kwam het bedrijf in handen van haar schoonzoon Karel Van de Vyvere-Petyt (1852 - 1922) tot 1914. Neogotische (bid)prentjes, diploma's en ander religieus drukwerk in kleurenlithografie vormden het handelsmerk van deze drukkerij.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (bovenaan): Genootschap der H.Familie. / Akt van toewijding / O Jesus, onze zeer minnelijke Zalig- [...] Verlosser, mogen betuigen.
opschrift (onderaan): Wij roemen, O Maria, Uw goddelijk Moederschap en wij vieren Uwe volkomenen Maagdelijkheid, [...] Aan U lof, eer, macht en glorie in de eeuwen der eeuwen! Amen. (-) Lofzang van den H. Bonaventura
opschrift (onderaan links): Sint-Lucas School Gent.
opschrift (onderaan rechts): Steendruk K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
opschrift (onderaan): De familie (-) heeft haar plechtiglijk toegewijd aan de H. Familie in de / (-) den / 't jaar O.B.J.C. 189 / De bestierder
Dimension
geheel, height: 499 mm
geheel, width: 326 mm
geheel, height: 407 mm
geheel, width: 270 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0020.GRO0346.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Verwante items

Society of the Holy Family

Fabricant

Karel Van de Vyvere (lithograaf), Van de Vyvere-Petyt (drukker)

Période et datation

19de eeuw
(1879 - 1900)
Society of the Holy Family

Fabricant

Karel Van de Vyvere (lithograaf), Van de Vyvere-Petyt (drukker)

Période et datation

19de eeuw
(1879 - 1900)

Articles connexes à notre collection