Sluiten

Devotieprent van de Genootschap der Heilige Familie

Vervaardiger

Karel Van de Vyvere (lithograaf), Van de Vyvere-Petyt (drukker)

Periode en datering

19de eeuw
(1879 - 1900)

Devotieprent in neogotische stijl van de Genootschap der Heilige Familie van Brugge. De prent werd uitgegeven door uitgeverij Van de Vyvere-Petyt. Met de oprichting in 1864 van de Heilige Beeldekensgilde (door o.m. kan. Adolf Duclos, Guido Gezelle en Joseph Neurath) drong de neogotiek definitief door in het Brugse drukwerk. De koploper in deze evolutie was de lithograaf Jakob Petyt (1822-1871). Sinds 1844 had hij zijn atelier in Brugge opgestart waar hij vanaf 1864 neogotisch drukwerk leverde. Na zijn dood, in 1871, nam zijn weduwe het bedrijf over. Vanaf 1875 kwam het bedrijf in handen van haar schoonzoon Karel Van de Vyvere-Petyt (1852 - 1922) tot 1914. Neogotische (bid)prentjes, diploma's en ander religieus drukwerk in kleurenlithografie vormden het handelsmerk van deze drukkerij.

Details

Originele titel
Genootschap der Heilige Familie
Onderwerp
Opschriften
opschrift (bovenaan): Genootschap der H.Familie. / Akt van toewijding / O Jesus, onze zeer minnelijke Zalig- [...] Verlosser, mogen betuigen.
opschrift (onderaan): Wij roemen, O Maria, Uw goddelijk Moederschap en wij vieren Uwe volkomenen Maagdelijkheid, [...] Aan U lof, eer, macht en glorie in de eeuwen der eeuwen! Amen. (-) Lofzang van den H. Bonaventura
opschrift (onderaan links): Sint-Lucas School Gent.
opschrift (onderaan rechts): Steendruk K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
opschrift (onderaan): De familie (-) heeft haar plechtiglijk toegewijd aan de H. Familie in de / (-) den / 't jaar O.B.J.C. 189 / De bestierder
Dimensie
geheel, hoogte: 499 mm
geheel, breedte: 326 mm
geheel, hoogte: 407 mm
geheel, breedte: 270 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0020.GRO0346.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Devotieprent van de Genootschap der Heilige Familie

Vervaardiger

Karel Van de Vyvere (lithograaf), Van de Vyvere-Petyt (drukker)

Periode en datering

19de eeuw
(1879 - 1900)
Devotieprent van de Genootschap der Heilige Familie

Vervaardiger

Karel Van de Vyvere (lithograaf), Van de Vyvere-Petyt (drukker)

Periode en datering

19de eeuw
(1879 - 1900)

Gerelateerde items uit onze collectie