Fermer

Les quatre martyrs couronnés

Fabricant

Abraham van Diepenbeeck (tekenaar)

Période et datation

17de eeuw
(circa 1611 - circa 1675)

Abraham van Diepenbeeck maakte vele tekeningen in verschillende technieken. Meestal lagen de tekeningen aan de basis van prenten. In deze tekening zijn de contouren doorgegriffeld, hetgeen suggereert dat deze tekening werd overgetrokken op een metalen drukplaat om vervolgens als prent uit te werken. De vier martelaren hier afgebeeld zijn de beschermheiligen van het metselaarsgilde. Wellicht zijn deze prenten uitgedeeld aan de leden van dat Antwerpse gilde. Er bestaan verschillende versies van. Zo staat op een gegraveerde plaat van een prent aangeboden door de etser Van den Sande een tekening met hetzelfde onderwerp waarvan de compositie verwant is aan die van Van Diepenbeeck.

Détails

Sujet
Opschrift
inscriptie (onderaan)
Dimension
geheel, height: 120 mm
geheel, width: 104 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériel
Numéro d'inventaire
0000.GRO1766.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection