Sluiten

De vier gekroonde martelaren

Vervaardiger

Abraham van Diepenbeeck (tekenaar)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1611 - circa 1675)

Abraham van Diepenbeeck maakte vele tekeningen in verschillende technieken. Meestal lagen de tekeningen aan de basis van prenten. In deze tekening zijn de contouren doorgegriffeld, hetgeen suggereert dat deze tekening werd overgetrokken op een metalen drukplaat om vervolgens als prent uit te werken. De vier martelaren hier afgebeeld zijn de beschermheiligen van het metselaarsgilde. Wellicht zijn deze prenten uitgedeeld aan de leden van dat Antwerpse gilde. Er bestaan verschillende versies van. Zo staat op een gegraveerde plaat van een prent aangeboden door de etser Van den Sande een tekening met hetzelfde onderwerp waarvan de compositie verwant is aan die van Van Diepenbeeck.

Details

Onderwerp
Opschrift
inscriptie (onderaan)
Dimensie
geheel, hoogte: 120 mm
geheel, breedte: 104 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materiaal
Inventarisnummer
0000.GRO1766.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie