Fermer

De brugbouwers

Fabricant

Frank Brangwyn

Période et datation

20ste eeuw
(1904)

Op het eerste plan links een beschaduwd ponton op de Thames, waarop arbeiders werken en uitrusten. Op het tweede plan grote ijzeren pilaren en dwarsbalken met steigers gestut. Verderop houten stellingen met stoommachines op. De plaat werd geëtst naar een tekening die Brangwyn te Greenwich (Groot-Brittannië) naast een hospitaal maakte. Deze ets kreeg slechts de titel van 'Bridge Builders' bij gebrek aan een betere benaming. In feite gaat het om de bouw van een aanlegsteiger voor het lossen van de kolen bestemd voor de elektrische centrale langs de rivier.

Détails

Sujets
Opschriften
signatuur (rechts onderaan): Frank Brangwyn
opschrift (links onderaan): Bridgebuilders
Dimension
geheel, height: 512 mm
geheel, width: 610 mm
blad, height: 573 mm
blad, width: 663 mm
prent, height: 497 mm
prent, width: 610 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
ets
Matériel
Numéro d'inventaire
0000.GRO1090.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection