Close

De brugbouwers

Manufacturer

Frank Brangwyn

Period and date

20ste eeuw
(1904)

Op het eerste plan links een beschaduwd ponton op de Thames, waarop arbeiders werken en uitrusten. Op het tweede plan grote ijzeren pilaren en dwarsbalken met steigers gestut. Verderop houten stellingen met stoommachines op. De plaat werd geëtst naar een tekening die Brangwyn te Greenwich (Groot-Brittannië) naast een hospitaal maakte. Deze ets kreeg slechts de titel van 'Bridge Builders' bij gebrek aan een betere benaming. In feite gaat het om de bouw van een aanlegsteiger voor het lossen van de kolen bestemd voor de elektrische centrale langs de rivier.

Details

Subjects
Opschriften
signatuur (rechts onderaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Frank Brangwyn</span></p>
opschrift (links onderaan): <p><span style="font-family:Tahoma;font-size:9.0pt;">Bridgebuilders</span></p>
Dimension
geheel, height: 512 mm
geheel, width: 610 mm
blad, height: 573 mm
blad, width: 663 mm
prent, height: 497 mm
prent, width: 610 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
ets
Material
Inventory number
0000.GRO1090.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items