Fermer

Portrait de Petrus Ricardus

Ceci est un Chef-d'œuvre flamand

Fabricant

Frans (II) Pourbus

Période et datation

16de eeuw
(1592)

Het Latijnse opschrift links bovenaan identificeert de geportretteerde als ‘Petrus Ricardus, professor aan de universiteit van Leuven en geneesheer van zijne majesteit’. Petrus Ricardus was stadsgeneesheer van Gent en lijfarts van Ernest van Oostenrijk en van de landvoogden Albrecht en Isabella. In zwarte toga gekleed staat de man aan de hoek van een tafel waarop hij met de rechterhand steunt. Van de aangegeven leeftijd zijn nog slechts enkele sporen bewaard, die tijdens vroegere restauraties blijkbaar als '46' werden geïnterpreteerd en op het schilderij aldus werden vervolledigd. Op het wapenschild in de rechterbovenhoek staat de wapenspreuk ‘nil temere’ (niets zonder overleg). Op de ring aan zijn wijsvinger is het gehelmd wapenschild met de drie ringen herhaald. Aan zijn toga hangt een lint met een grote portretmedaille van Filips II waarop het jaartal 1592. Zijn functie wordt nog onderstreept door de geneeskundige boeken van Galenus en Hippocrates op de tafel links.

Détails

Sujet
Opschriften
signatuur (links): francisco pourbus fecit
opschrift (links bovenaan): PETRVS RICARDVS, S. / VNIVERSITATIS LOVANIENSIS / PROFESSOR ORDINARIVS / ET FAELICISSIMI EXERCITVS / SVAE MAGESTATIS MEDICVS. / AETATIS SVAE [46?]
opschrift (rechts bovenaan): NIL TEMERE
kenspreuk (rechts bovenaan, 2de regel): PHILLIPVS. D.G. HISPAN[O]RVM P[RINCEP?]S. ANNO 1592.
kenspreuk (rechts onder het midden): GALLEN[VS] / HIPOCRAT[ES]
opschrift (onderaan in het midden)
opschrift (links onderaan)
Dimension
geheel, height: 107.3 cm
geheel, width: 77 cm
met lijst, height: 121 cm
met lijst, width: 92 cm
met lijst, depth: 4.5 cm
met lijst, gewicht: 12.8 kg
zonder list, depth: 2 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0000.GRO0234.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection