Sluiten

Portret van Petrus Ricardus

Dit is een Vlaams Topstuk

Vervaardiger

Frans (II) Pourbus

Periode en datering

16de eeuw
(1592)

Het Latijnse opschrift links bovenaan identificeert de geportretteerde als ‘Petrus Ricardus, professor aan de universiteit van Leuven en geneesheer van zijne majesteit’. Petrus Ricardus was stadsgeneesheer van Gent en lijfarts van Ernest van Oostenrijk en van de landvoogden Albrecht en Isabella.

In zwarte toga gekleed staat de man aan de hoek van een tafel waarop hij met de rechterhand steunt. Van de aangegeven leeftijd zijn nog slechts enkele sporen bewaard, die tijdens vroegere restauraties blijkbaar als '46' werden geïnterpreteerd en op het schilderij aldus werden vervolledigd. Op het wapenschild in de rechterbovenhoek staat de wapenspreuk ‘nil temere’ (niets zonder overleg). Op de ring aan zijn wijsvinger is het gehelmd wapenschild met de drie ringen herhaald. Aan zijn toga hangt een lint met een grote portretmedaille van Filips II waarop het jaartal 1592. Zijn functie wordt nog onderstreept door de geneeskundige boeken van Galenus en Hippocrates op de tafel links.

TOPSTUK

Frans Pourbus II was 23 of 24 jaar oud toen hij dit portret schilderde. Zelfbewust en zelfzeker tekent hij het schilderij onder het opschrift linksboven met ‘francisco pourbus fecit’. Hij doet dit niet met kleine letters die nauwelijks opvallen, maar in sierlijke kalligrafische stijl. Het schrift kan in verband worden gebracht met het werk van zijn tijdgenoot Jan I van de Velde (1568-1623), die enkele jaren later deze kalligrafische stijl in zijn Spieghel der schrijfkonste (1605) publiceert. Opvallend is ook dat Pourbus een hispanisering van zijn naam doorvoert, dat een hang naar het Spaanse hof doet vermoeden. De meester staat met dit werk aan het begin van zijn carrière, die al snel een vlucht neemt wanneer hij voor het hof gaat werken.

Details

Onderwerp
Opschriften
signatuur (links): francisco pourbus fecit
opschrift (links bovenaan): PETRVS RICARDVS, S. / VNIVERSITATIS LOVANIENSIS / PROFESSOR ORDINARIVS / ET FAELICISSIMI EXERCITVS / SVAE MAGESTATIS MEDICVS. / AETATIS SVAE [46?]
opschrift (rechts bovenaan): NIL TEMERE
kenspreuk (rechts bovenaan, 2de regel): PHILLIPVS. D.G. HISPAN[O]RVM P[RINCEP?]S. ANNO 1592.
kenspreuk (rechts onder het midden): GALLEN[VS] / HIPOCRAT[ES]
opschrift (onderaan in het midden)
opschrift (links onderaan)
Dimensie
geheel, hoogte: 107.3 cm
geheel, breedte: 77 cm
met lijst, hoogte: 121 cm
met lijst, breedte: 92 cm
met lijst, diepte: 4.5 cm
met lijst, gewicht: 12.8 kg
zonder list, diepte: 2 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO0234.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie