Fermer

Le Jugement Dernier

Ceci est un Chef-d'œuvre flamand

Fabricant

Jan Provoost

Période et datation

16de eeuw
(1525)

Dit gerechtigheidstafereel werd voor de raadzaal van het stadhuis van Brugge gemaakt. Het moest de magistraat aan zijn plicht tot rechtvaardigheid herinneren. Een gouden straal verbindt Christus’ rechteroog met de uitverkorenen die onder bazuingeschal het paradijs binnengaan. Tegelijk draagt hij in zijn linkerhand het traditionele zwaard van het rechtvaardige oordeel. Naast Maria en Johannes de Doper, die als gewone voorsprekers aan weerszijden van Christus neerzitten, herkent men onder de gelukzaligen verschillende heiligen. De herrezen uitverkorenen worden door een engel in witte gewaden gekleed, terwijl de gelukzaligen in grote aantallen arriveren per schip, en in lange rijen naar de hemelpoorten toestromen. Hoewel Provoosts voorstelling de tekst van de Openbaring relatief trouw blijft, heeft hij zich ook een aantal vrijheden veroorloofd. Zo heeft hij verschillende hemelpoorten afgebeeld en heeft ook de hel meerdere ingangen. De vlucht van de goddelozen is gesymboliseerd door een wagen met afvallige geestelijken, omringd door monsterfiguren die duidelijk door Jheronimus Bosch zijn geïnspireerd. In 1550 schilderde Pieter Pourbus, in opdracht van het stadsbestuur, het helletafereel over. Pas vierhonderd jaar later, in 1956, werd de overschildering verwijderd.

Détails

Sujet
Opschriften
zinspreuk (midden): BO / NVM // & MAL / VM
zinspreuk (rechts bovenaan): crede / unom / deum / diliges / fratres / tuos
zinspreuk (midden): APROPINCATE VOS ELECTI / ITE MALEDICTI INETERNVM
zinspreuk (links): EXALTABVNTVR. CORNVA.IVSTI.PS°.74°
zinspreuk (bovenaan): DE C[A]ELO. AVDITV[M]. FECISTI.IVDICIV[M]. TERRA. TREMVIT.ET. QVIEVIT. CV[M]. EXVRGERET. IN.IVDI[CIO]. DEVS.
zinspreuk (rechts): CORNVA. PECATORV[M]. CONFRINGAM. PS.74°
zinspreuk (onderaan): VIDETE. QVID. FACIATIS. NO[N]. ENI[M]. HO[MIN]IS. EXERCETIS. IVDICIV[M]. SED. D[OMI]NI. PARALI[POMENVM]. 2°
datering en kenspreuk (links en rechts onderaan): plus / 1.5.2.5. / oultre
Dimension
geheel, height: 145 cm
geheel, width: 169 cm
met lijst, height: 216 cm
met lijst, width: 219 cm
met lijst, depth: 20 cm
met lijst 2, height: 177.5 cm
met lijst 2, width: 204.5 cm
met lijst 2, depth: 12 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0000.GRO0117.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Verwante items

Le Jugement Dernier

Fabricant

Jacques van den Coornhuuse

Période et datation

16de eeuw
(1578)

Articles connexes à notre collection