Fermer

Portrait de Sylvie de la Rue

Fabricant

Joseph Denis Odevaere

Période et datation

19de eeuw
(1820)

Jozef Odevaere was leerling van J.A. Van der Donckt aan de Academie te Brugge. Te Parijs volgde hij eerst de lessen van J.B. Suvée en dan van J.L. David. Hij behaalde er de grote prijs voor schilderkunst (1804). Bij zijn terugkomst te Brugge werd hij feestelijk onthaald. Na een verblijf van acht jaar in Italië keerde hij naar Parijs terug en werd door Napoleon vereerd met een gouden medaille. In 1814 werd hij hofschilder van Willem I, koning der Nederlanden. Dit is het portret van de vrouw van de schilder. Op een stoel naast haar ligt een gitaar. Het Groeningemuseum bezit ook een portret van haar op jonge leeftijd (0000.GRO0159.I). Sylvie de la Rue, dochter van de stadspensionaris van Brugge, Pieter de la Rue, huwde Odevaere in 1818. Na zijn dood huwde zij Jozef Van der Linden, lid en secretatis van het Voorlopig Bewind in 1830.

Détails

Sujet
Opschrift
signatuur en datering (rechts): J: odevaere 1820 / uxorem depinxit.
Dimension
geheel, height: 179 cm
geheel, width: 113 cm
met lijst, height: 204 cm
met lijst, width: 137.5 cm
met lijst, depth: 11 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0000.GRO0105.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection